?? ျမန္မာခ်ည္ထည္ေလးေတြကို လွပဆန္းသစ္ထားတဲ့ အိတ္ဒီဇိုင္းအသစ္ေလးေတြ ??

There is no review on this product yet.

#မဂၤလာပါ.....

#Alzar မွ ၾကိဳဆိုုပါတယ္...

?? ျမန္မာခ်ည္ထည္ေလးေတြကို လွပဆန္းသစ္ထားတဲ့ အိတ္ဒီဇိုင္းအသစ္ေလးေတြ  ??

����� <<Logistic:>> # ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းပုိ႔ခ ၃,၀၀၀ က်ပ္ပါ။� ��နယ္ျဖစ္ပါက ေငြႀကိဳလဲြေပးရပါတယ္.....၂၄ နာရီအတြင္း သက္ဆိုုင္ရာကားဂိတ္သိုု႔ အေရာက္ပိုု႕ေပးပါတယ္...

#ကားဂိတ္ပို႔ခ ၃၀၀၀ က်ပ္ ေပးရပါမယ္......

#တန္ဆာခ ကို ဝယ္သူ လူၾကီးမင္းတိုု႕ ဘက္ကသာ ေပးေဆာင္ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္

အားေပးမႈကုိအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္.....

0 MMK
Qty :

Please login to rate this product.